O Kancelarii

 WAŻNE!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom od 22 września 2015 r., Kancelaria będzie czynna w dniach:
wtorek i piątek w godz. 10-14, w środę w godz. 17-19.

W pozostałych dniach spotkanie będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 


DSW Kancelaria Odszkodowawcza S.C. Dagmara Szczęsna  Witold Nowakspecjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych ( komunikacyjnych, osobowych, majątkowych ) od zakładów ubezpieczeń.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną przed zakładami ubezpieczeń, a jeżeli zachodzi taka potrzeba również na etapie postępowania karnego.
Oferowana pomoc prawna oparta jest na dużym doświadczeniu, wiedzy prawnej oraz znajomości specyfiki i branży leżącej w zainteresowaniu klienta.

Naszym atutem są nie tylko doświadczenie i kwalifikacje ale także duże zaangażowanie w prowadzoną sprawę. Zapewniamy ze swej strony sumienność w pomocy prawnej, dyspozycyjność oraz szybki kontakt w razie zaistnienia takiej potrzeby.


Staramy się zapewniać naszym klientom największy komfort współpracy, włącznie z dojazdem do miejsca zamieszkania.

Dostosowujemy świadczone usługi do potrzeb klientów, jeżeli zachodzi taka potrzeba zapraszamy do współpracy specjalistów w danej dziedzinie.

Zapewniamy poufność oraz pełną dyskrecję odnośnie uzyskanych informacji związanych z prowadzoną pomocą prawną.

Nasza wiedza i doświadczenie gwarantuje Państwu profesjonalną pomoc prawną.

Oferta

Odszkodowanie - Zadośćuczynienie

Pomagamy uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz rentę między innymi za :
         - wypadek komunikacyjny
         - śmierć bliskiej osoby
         - doznany uszczerbek na zdrowiu
         - wypadek w pracy
         - wypadek w szkole
         - błąd w sztuce lekarskiej


Cennik usług


Sprawy przyjmowane są do prowadzenia bez opłat wstępnych. Nasze honorarium pobierane jest tylko od wyegzekwowanej kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia.

Bezpłatna jest wstępna analiza sprawy mająca
na celu sprawdzenie czy przysługuje roszczenie o odszkodowanie, zadośćuczynienie - wiedza taka pozwoli Państwu odpowiedzieć na pytanie, czy jest sens poświęcać czas danej sprawie.


Dojazd


Przyjmujemy sprawy z całej Polski, w szczególności sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie w zakresie ciężkich uszkodzeń ciała lub innego poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Zainteresowani nie muszą podejmować żadnego wysiłku w celu kontaktu, istnieje możliwość dojazdu do osoby poszkodowanej.
Wystarczy zadzwonić, zapraszamy !


Osoby mieszkające  w okolicach Katowic mogą skorzystać z mapki dojazdu do Kancelarii, widoczna w zakładce kontakt.

Bardzo prosimy przed planowanym spotkaniem o kontakt telefoniczny lub wykorzystać formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt w celu uzgodnienia terminu. Czy warto powierzyć dochodzenie roszczeń profesjonalnej Kancelarii ?


Zakłady ubezpieczeń mają obowiązek same przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i likwidacyjne przejawiające się przede wszytkim obowiązkiem wypłaty odpowiedniej do rozmiaru szkody i krzywdy kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, ewentualnie renty, jednak wypłacane przez ubezpieczycieli kwoty na rzecz poszkodowanych są często tylko symboliczne, zupełnie nieadekwatne do poniesionej szkody i krzywdy, wielokrotnie niższe niż zasądzane przez Sądy.

W naszej ocenie, osobom dotkliwie dotkniętym przez los na skutek wypadków powinno zależeć na uzyskaniu jak największych kwot, umożliwiających możliwie najpełniejszą rekompensatę doznanej szkody i krzywdy, dlatego powierzenie sprawy profesjonalnej Kancelarii jest kwestią decydującą o wysokości otrzymywanych kwot przez poszkodowanych. 
Dla Klienta

Krótki Poradnik
dla osób ubiegajacych się o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę.


Kancelaria w celu zapewnienia, aby poszkodowany otrzymał należne mu świadczenie zajmuje się przygotowaniem sprawy od samego początku tj. od postępowania karnego. Korzystając z naszych usług nie jesteście Państwo bezpośrednio zaangażowani w kontakty z zakładem ubezpieczeń. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem odszkodowania przeprowadzimy za Państwa. Możemy zapewnić, że Państwa udział w procesie likwidacji szkody zostanie ograniczony do niezbędnego minimum. Taka pomoc prawna w naszej ocenie pozwoli Państwu zaoszczędzić wiele czasu, jak i stresu związanego z nieustannym wracaniem do wypadku.

Kancelaria, aby mogła Państwa reprezentować w sprawie o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę, musi otrzymać od Państwa podpisane czytelnie pełnym imieniem cztery pełnomocnictwa oraz umowę.

Prosimy pamiętać, iż za osoby nieletnie oświadczenia woli składają ich opiekunowie prawni ( podpisują dokumenty ), zwykle rodzice. 

Szanowni Państwo !

Aby można było uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę niezbędne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji.
Niepodważalnym jest fakt, iż zarówno w Państwa interesie jak i Kancelarii jest jak najszybsze zgromadzenie stosownych dokumentów.

Pamiętaj !

Jeżeli odczuwasz po wypadku dolegliwości nie zwlekaj z zasięgnięciem porady lekarskiej. Wykonaj też wszelkie zlecone badania i zabiegi.

Osoby uprawnione występujące o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę same są w stanie uzyskać część niezbędnej dokumentacji i to znacznie szybciej niż Kancelaria, ponieważ nie tylko pisemnie, ale osobiście mogą występować i odwiedzać organy ścigania ( policję, prokuraturę ) placówki służby zdrowia nie tracąc czasu na korespondencję, która czeka w takich instytucjach na jej otwarcie i przeczytanie, a nastepnie na odpowiedź.

Kancelaria po otrzymaniu dokumentów, a następnie po uzupełnieniu o inne dokumenty i informacje oraz sprecyzowaniu żądań, powołaniu podstaw prawnych i poglądów judykatury, wystąpi z tak przygotowanym materiałem do zakładu ubezpieczeń, a to pozwoli uzyskać adekwatne odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę do rozmiaru doznanej szkody i krzywdy.


Poniżej prezentujemy kilka podstwowych zasad, które mogą w istotny sposób wpłynąć na skrócenie terminu oczekiwania na wypłatę zadośćuczynienia, odszkodowania.

1.
na miejsce wypadku wezwać policję - spisana notatka z miejsca zdarzenia pozwoli uniknąć problemów z potwierdzeniem przez sprawcę okoliczności wypadku bądź też zmianę wyjaśnień.
2. świadków prosimy o pisemne potwierdzenie okoliczności wypadku
3. w oświadczeniu sprawcy wypadku nie powinno zabraknąć jego danych osobowych, numeru rejestracyjnego, numeru polisy oraz danych ubezpieczyciela.
4. sprawca zdarzenia w oświadczeniu bądź policja w notatce powinna wpisać imiennie wszystkich poszkodowanych i przedmioty, które uległy zniszczeniu.
5. szkody rzeczowe - sporządzamy dokumentację fotograficzną wszystkich uszkodzeń, zachowujemy oryginały faktur i rachunków za transport uszkodzonego pojazdu, parkingu itp.
6. szkody osobowe - zbieramy dokumentację medyczną z każdej placówki w której odbywało się leczenie powypadkowe, zbieramy oryginały faktur i rachunków potwierdzające koszty leczenia, w wypadku śmierci osoby najbliższej, wszelkie dokumenty potwierdzające koszty pogrzebu, nagrobka, stypy, odzieży.Ważne !
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego niezależnie od tego czy ubiegamy się o zadośćuczynienie, czy staramy się o odszkodowanie za śmierć członka najbliższej rodziny, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

W związku z powyższym bardzo istotne jest kompletne opracowanie dokumentacji przed ich zgłoszeniem do zakładu ubezpieczeń.
Dlatego nasze działania szczególnie koncentrują się na właściwym udokumentowaniu wszystkich roszczeń, jakie możliwe są do uzyskania w konkretnej sprawie i które maksymalnie przyspieszą wypłatę świadczenia.
Wieloletnie doświadczenie oraz biegła znajomość prawa ubezpieczeniowego pozwala na skuteczną realizację wcześniej założonych celów.
 


Opinie Klientów


Klienci o Nas

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm. ) pełne dane klientów nie mogą być dostępne.Praca w Kancelarii


W związku z rozwojem naszej Kancelarii oferujemy zainteresowanym nawiązanie współpracy.


Poszukujemy :


- osób zdecydowanych, energicznych, pragnących zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, stanowisko konsultant ds. obsługi klienta.
- mile widziane osoby mające kontakt z osobami poszkodowanymi 
- praca dodatkowa lub stała

Wymagania :

- wiek powyżej 25 lat
- minimum średnie wykształcenie
- niekaralność
- otwartość na nowe doświadczenia i wyzwaniaZakres pracy :

- obsługa i pozyskiwanie klientów poszkodowanych w wypadkach.

Oferujemy :

- atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od nakładu pracy i zaangażowania
- sprawdzony system szkoleń
- miłą i spokojną atmosferę

Kontakt :

Aplikacje prosimy wysyłać na adres e-mail podany w zakładce kontakt.
Zgłoszenie można również wysłać na podany adres, zapewniamy kontakt z Tobą.

Kontakt


dsw-sc.pl
biuro@dsw-sc.pl

Dagmara Szczęsna
tel. 509 103 975

Witold Nowak
tel. 509 510 782

.......................................

                   DSW
Kancelaria Odszkodowawcza S.C.

40-857 Katowice, ul. Klimczoka 9
NIP: 635-183-04-05
Kancelaria Odszkodowawcza
mobile
Wypadek, odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta, wypadek w pracy, wypadek komunikacyjny